Polityka prywatności

polityka prywatności

1. Informacje

Korzystając z naszej witryny, użytkownik może być proszony o podawanie różnych informacji. informacje te wykorzystywane będą wyłącznie w celach wskazanych w momencie zwracania się o ich podanie i/lub zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki ochrony prywatności.

2.Udostępnianie informacji osobom trzecim

Przekazywanych nam przez użytkownika informacji nie będziemy sprzedawać ani w żaden inny sposób udostępniać jakimkolwiek niezwiązanym z nami osobom trzecim bez uprzedniej zgody z jego strony. O ile ma to zastosowanie, użytkownik będzie miał możliwość wskazania, czy zgadza się na otrzymywanie materiałów promocyjno-marketingowych na temat innych produktów, usług i ofert pochodzących od nas i/lub osób trzecich.

3.Monitorowanie zachowań użytkownika

Zastrzegamy sobie prawo do prowadzenia statystycznych analiz zachowań i profilu użytkownika w celu pomiaru zainteresowania i wykorzystania poszczególnych obszarów witryny, jak również dla potrzeb przekazywania reklamodawcom takowych danych oraz informacji na temat liczby osób oglądających bądź klikających zamieszczone przez nich bannery reklamowe. Osobom trzecim udostępniać będziemy wyłącznie zagregowane dane pochodzące ze wspomnianych analiz. Nie odpowiadamy za działania ani politykę osób trzecich wymagających podawania danych osobowych, a sprawdzenie stosownej polityki ochrony prywatności takowych osób trzecich jest obowiązkiem użytkownika.

4. Pliki "cookie"

Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę, iż dane i informacje na jego temat mogą być automatycznie zbierane za pomocą plików "cookie". Pliki "cookie" to niewielkie pliki tekstowe wykorzystywane przez serwisy internetowe do rozpoznawania odwiedzających je ponownie użytkowników, które pozwalają nam obserwować zachowania i opracowywać zagregowane dane w celu dalszego udoskonalania naszej witryny oraz lepszego dopasowania przekazów reklamowych. Pliki "cookie" nie instalują się na stałe w systemie i nie uszkadzają plików użytkownika. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, by gromadzono na jego temat informacje z wykorzystaniem plików "cookie", większość przeglądarek internetowych umożliwia wyłączenie lub włączenie ich obsługi w prosty sposób.

5. Aktualizowanie lub usuwanie informacji

Użytkownik może zwrócić się do nas o aktualizację, zmianę lub korektę wszelkich zgromadzonych uprzednio informacji za pomocą formularza informacji zwrotnych dostępnego na witrynie. Ponadto, na żądanie użytkownika, dołożymy wszelkich starań, uzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia, celem usunięcia informacji na temat użytkownika z naszej bazy danych, niemniej całkowite usunięcie rekordu użytkownika bez pozostawienia pewnych szczątkowych informacji na jego temat może okazać się niemożliwe z uwagi na tworzenie kopii zapasowych oraz prowadzenie rejestru usunięć.

6. Zmiany niniejszej polityki

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji, zmian i aktualizacji niniejszej polityki ochrony prywatności oraz zobowiązujemy się powiadomić użytkownika o ich wprowadzeniu.

7. przenoszenie informacji

Mając na względzie globalny charakter prowadzonej przez nas działalności, zastrzegamy sobie prawo do przenoszenia zgromadzonych przez nas informacji na serwery zlokalizowane w innych krajach. Przenoszenie informacji pozostaje w zgodzie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych obowiązującymi w wielkiej brytanii oraz regulacjami ue. Obecnie wspomniane serwery zlokalizowane są w indiach oraz w stanach zjednoczonych.